Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling 2020-03-18T15:48:03+01:00

Skilting i forbindelse med vei- og gravearbeider

Søknad og godkjenning fra kommune eller Statens Vegvesen. Alt fra skilting for mindre gravearbeider til større trafikkomlegginger i forbindelse med asfaltlegging eller andre arbeider. Vi har alle offentlige godkjente kurs som gir myndighet til å sette ut parkeringsregulerende skilter.

Idrettsarrangementer

I forbindelse med mindre og større idrettsarrangementer som maratonløp, sykkelløp, fotball turneringer etc. er det alltid behov for trafikkskilting og sperringer.

Vi har erfaring fra alle de store idrettsarrangementer i Oslo området som Oslo Maraton, Norway Cup, konserter, landskamper og andre events. I samarbeid med kommunen og politiet gjennom mange år vet vi hva som kreves for at trafikken skal flytte best mulig til beste for arrangørene og ikke minst deltakere.

Filminnspilling

De fleste filminnspillinger som foregår på trafikkerte veier krever trafikksperringer. Her kan vi bistå med godkjennelse for sperringer fra offentlige myndigheter og selve skiltingen.

Andre midlertidige skiltinger og sperringer

Vi påtar oss alle oppdrag hvor det er behov for rask utrykning for å varsle mot fare som kan true helse og sikkerhet. Det kan være varsling mot takras, vannlekkasje, utbedring av tunneler osv.