For å kunne arbeide på kommunal eller offentlig grunn må alle søke om arbeid eller gravetillatelse. Det må søkes om tillatelse for blant annet arbeider ved vei, lift og kranarbeid, stillas og graving.

Veiskilting AS hjelper deg med hele prosessen fra søknad til ferdigstilt arbeid.

For å kunne søke trenger vi noe info, så følg vårt søknadsskjema eller kontakt oss for nærmere info.