Søk om arbeidstillatelse på eller ved offentlig vei

Ved arbeid på eller ved offentlig grunn, må en først søke om vedtak fra Statens vegvesen eller gjeldende kommune. Vi lager og sender søknaden for deg, raskt, presist og enkelt.

  1. Beregnet arbeidsperiode

  Er oppstart noe usikkert? Huk av her så kontakter vi deg før utsett av skilt.

  Er dette et nødvedtak?

  Det kan kun søkes om hastevedtak ved fare for liv og helse, for eksempel nedfall av fasade, vannlekkasje og lignende.

  2. Hva slags tillatelse trenger du?

  Huk av vedtakene du ønsker at vi skal søke


  3. Markér området du ønsker sperret

  OBS! Kommunen fakturerer leie av gategrunn per kvadratmeter - så vær nøyaktig.

  4. Beskrivelse av arbeidet

  Gravetillatelse *

  Beskrivelse av gravearbeid


  Dybde som skal graves *


  K-grav nummer (PDF fil)

  Fra og med 02.01.2019 må alle aktører som skal etablere ledninger (inkludert stikkledninger), kabelanlegg eller konstruksjoner over, under eller langs kommunal vei ha en tillatelse/løyve fra veimyndigheten, heretter kalt løyve. Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

  Utføring av Veiskilting AS

  Ønsker dere gjerder/sebra fra Veiskilting AS?

  Øvrig ønsket varslingsutstyr*

  Hvis aktuelt, ønsker dere vakt/trafikkdirigent fra Veiskilting AS ?

  5. Entreprenøren

  Hvem er entreprenøren som utfører arbeidet? *


  Organisasjonsnummer *


  Hvem er kontaktperson hos entreprenøren?

  Fornavn*

  Etternavn*

  Telefon*

  E-post*

  6. Ansvarshavende

  Skal entreprenøren også være ansvarshavende?

  Ansvarshavende har det juridiske ansvaret på arbeidsplassen. Må ha gyldig kurs 2 i arbeidsvarsling
  JaNei

  Skal Veiskilting AS stå som ansvarshavende?
  Medfører ekstra gebyr JaNei

  Skriv inn kontaktinformasjon til ansvarshavende*

  Fornavn

  Etternavn

  Telefon

  E-post

  Hvem er stedsansvarlig?

  Skriv inn kontaktinformasjonen til vedkommende. Stedsansvarlig må være tilstede på arbeidsplassen til enhver tid. Må ha gyldig kurs 1 i arbeidsvarsling


  Telefon*


  E-post*

  7. Tiltakshaver / Byggherre

  Firmanavn*

  Organisasjonsnummer*

  Fornavn*

  Etternavn*

  Telefon*

  E-post*

  8. Fakturaopplysninger

  Fakturamottaker*

  Faktura organisasjonsnummer*

  EHF-faktura

  E-post *

  Telefonnummer *

  Fakturamerknad *

  Adresse *

  Postnummer *

  Poststed *

  Telefonnummer*

  Fakturamerknad*

  Adresse*

  Postnummer*

  Poststed*

  9. Filer (valgfritt)

  Har du filer som kursbevis, kartutsnitt eller annet så kan du laste de opp her i JPG eller PDF format. Maks 4 mb.

  Velg Fil